Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử cho doanh nghiêp mới thành lập

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử cho doanh nghiêp mới thành lập
Ngọc Duyên

Mới đây, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 hướng dẫn về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP đối với những doanh nghiệp mới thành lập chưa đủ điều kiện thực hiện hóa đơn điện tử.

 

Theo đó:

  • Các cơ sở kinh doanh thành lập từ 01/11/2018 đến 31/10/2020 mà cơ quan thuế chưa thông báo sử dụng hóa đơn điện tử thì các cơ sở kinh doanh này được đăng ký phát hành hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử hoặc mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng và thực hiện theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

  • Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo sử dụng hóa đơn điện tử thì thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, nếu như doanh nghiệp nào chưa đủ điều kiện để thực hiện thì thực hiện phát hành hóa đơn theo quy định và gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu 03 ban hành kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Xem chi tiết tại Công văn 4763/TCT-CS được ban hành ngày 29/11/2018.

Gởi câu hỏi

400

Văn bản liên quan