Hướng dẫn vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hướng dẫn vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Lê Hải

Mới đây, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn 38/HD-MTTW-BTT về việc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Theo đó, Ban Thường trực hướng dẫn vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra thông qua hình thức ủng hộ và tiếp nhận, như sau:

Ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước

Tài khoản tại Kho bạc nhà nước:

  • Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  • Số tài khoản: 3713.0.1058784.00000

  • Mã đơn vị QHNS: 1058784

  • Tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước

Ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng

Tài khoản tiền Việt Nam:

  • Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương

  • Số tài khoản: 001.1.00.193241.8

  • Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Tài khoản ngoại tệ:

  • Tên tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương

  • Số tài khoản: 001.1.37.193253.8

  • Tại sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Ủng hộ bằng hiện vật

Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ bằng hàng (chưa sử dụng) thì phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ các cấp để phân bổ và chuyển trực tiếp đến các địa phương bị thiệt hại do lũ lụt.

Chi tiết xem tại Hướng dẫn 38/HD-MTTW-BTT, ban hành ngày 19/10/2020.

Gởi câu hỏi

206

Văn bản liên quan