Hướng dẫn việc phát biểu của Kiểm sát viên trong một số vụ án dân sự

Hướng dẫn việc phát biểu của Kiểm sát viên trong một số vụ án dân sự
Lê Hải

Hướng dẫn 20/HD-VKSTC về hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động được ban hành ngày 23/02/2021.

Theo đó, tại Hướng dẫn 20/HD-VKSTC, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia xét xử 10 loại án dân dự, cụ thể bao gồm:

  • Tranh chấp về dân sự liên quan đến “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, “Tranh chấp hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất”;

  • Vụ án “Tranh chấp về thừa kế tài sản;

  • Vụ án “Tranh chấp về hợp đồng vay tài sản”;

  • Vụ án “Tranh chấp về hôn nhân gia đình”;

  • Vụ án “Tranh chấp thành viên công ty với công ty” hoặc “Tranh chấp giữa các thành viên công ty”;

  • Vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”;

  • Vụ án “Tranh chấp hợp đồng xây dựng”;

  • Vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”;

  • Vụ án “Tranh chấp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”;

  • Vụ án “Tranh chấp về thực hiện hợp đồng lao động”.

Xem chi tiết nội dung tại Hướng dẫn 20/HD-VKSTC được ban hành ngày 23/02/2021.

Gởi câu hỏi

253

Văn bản liên quan