Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án trong xây dựng

Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án trong xây dựng
Hải Thanh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án (CPQLDA) như sau:

  • CPQLDA trong tổng mức đầu tư xây dựng xác định theo mức tỷ lệ % (ban hành tại bảng 1.1 Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 16) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có VAT) trong tổng mức đầu tư dự án;

  • CPQLDA trong dự toán xây dựng công trình hoặc tổng dự toán của dự án xác định theo mức tỷ lệ % (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính CPQLDA trong tổng mức đầu tư được duyệt) nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có VAT) trong dự toán xây dựng công trình hoặc tổng dự toán của dự án;

  • CPQLDA của dự án đầu tư xây dựng trên biển, trên đảo, dự án trải dọc tuyến biên giới trên đất liền, dự án tại xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn xác định theo định mức tại bảng 1.1 Phụ lục 1 và điều chỉnh với hệ số k=1.35.

  • ….

Chi tiết xem tại Thông tư 16/2019/TT-BXD có hiệu lực từ 15/02/2020.

Gởi câu hỏi

722

Văn bản liên quan