Hướng dẫn xác định người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19

Hướng dẫn xác định người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19
Lan Anh

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa ban hành Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư.

Theo đó, Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định này xác định người tiếp xúc gần là người có tiếp xúc trong vòng 2 mét với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong thời kỳ mắc bệnh, bao gồm:

  • Người sống trong cùng hộ gia đình, cùng nhà;

  • Người cùng nhóm làm việc hoặc cùng phòng làm việc;

  • Người cùng nhóm: du lịch, công tác, vui chơi, buổi liên hoan, cuộc họp,…;

  • Người ngồi cùng hàng và trước sau hai hàng ghế trên cùng một phương tiện giao thông. Trong một số trường hợp cụ thể, tuỳ theo kết quả điều tra dịch tễ, cơ quan y tế sẽ quyết định việc mở rộng danh sách người tiếp xúc gần đối với hành khách đi cùng một phương tiện giao thông;

  • Bất cứ người nào có tiếp xúc gần với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh nghi ngờ trong thời kỳ mắc bệnh ở trong tình huống khác.

Chi tiết xem tại Quyết định 2234/QĐ-BCĐQG ban hành ngày 29/5/2020.

Gởi câu hỏi

516

Văn bản liên quan