Hướng dẫn xếp hạng tổ chức tín dụng, CN ngân hàng nước ngoài 2019

Hướng dẫn xếp hạng tổ chức tín dụng, CN ngân hàng nước ngoài 2019
Thu Hiền

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ năm 2019, bãi bỏ Quyết định 06/2008/QĐ-NHNN.

 

Theo đó, áp dụng xếp hạng đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNN) như sau:

  • Xếp hạng A (Tốt) đối với TCTD, chi nhánh NHNN có tổng điểm xếp hạng ≥ 4,5;

  • Xếp hạng B (Khá) đối với TCTD, chi nhánh NHNN có tổng điểm xếp hạng < 4,5 và ≥ 3,5;

  • Xếp hạng C (Trung bình) đối với TCTD, chi nhánh NHNN có tổng điểm xếp hạng < 3,5 và ≥ 2,5;

  • Xếp hạng D (Yếu) đối với TCTD, chi nhánh NHNN:

  • Xếp hạng E (Yếu) đối với TCTD, chi nhánh NHNN:

    • Có tổng điểm xếp hạng < 1,5 hoặc;
    • Lâm vào một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 145 Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi và chưa được Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Thông tư 52/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/4/2019.

Gởi câu hỏi

304

Văn bản liên quan