Hướng dẫn xếp lương đối với viên chức công nghệ thông tin từ 12/12/2020

Hướng dẫn xếp lương đối với viên chức công nghệ thông tin từ 12/12/2020
Ty Na

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 29/2020/TT-BTTTT về việc hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

Theo đó, Thông tư 29 hướng dẫn xếp lương đối với viên chức đang làm công nghệ thông tin sau khi hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, cụ thể như sau:

  • Trường hợp khi được tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, bảng lương viên chức loại A1;

  • Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, bảng lương viên chức loại A1;

  • Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo đại học phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, bảng lương viên chức loại A1;

  • Trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp quản trị viên hệ thống hạng IV (mã số V11.06.15), phát triển phần mềm hạng IV (mã số V11.08.22):

    • Khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06;

    • Khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo trung cấp phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, bảng lương viên chức loại B.

Chi tiết xem tại Thông tư 29/2020/TT-BTTTT, có hiệu lực từ 12/12/2020.

Gởi câu hỏi

163

Văn bản liên quan