Hướng dẫn xử lý nợ và các khoản loại trừ của Công ty Mua bán nợ

Hướng dẫn xử lý nợ và các khoản loại trừ của Công ty Mua bán nợ
Bích Hoa

Ngày 21/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 55/2019/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

 

Theo đó, việc xử lý nợ và tài khoản loại trừ đã tiếp nhận được hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Thực hiện theo Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của Công ty;

  • Với tài sản có giá trị còn lại trên 100 triệu đồng thì thuê tổ chức thẩm định giá để tố chức bán tài sản theo phương thức đấu giá;

  • Với tài sản có giá trị còn lại dưới 100 triệu đồng thì có thể đấu giá hoặc thỏa thuận theo nguyên tắc giá không thấp hơn thị trường;

  • Đối với lô tài sản của 01 doanh nghiệp tại 01 địa chỉ thì xử lý tương tự hai trường hợp trên;

  • Giá khởi điểm để bán đấu giá hoặc bán thỏa thuận được xác định không thấp hơn giá thị trường hoặc giá tự thẩm định;

  • Nếu bán theo phương thức thỏa thuận mà có hơn 2 người mua trả giá bằng nhau thì thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín.

Chi tiết xem tại Thông tư 55/2019/TT-BTC hiệu lực từ 10/10/2019.

Gởi câu hỏi

242

Văn bản liên quan