Kế hoạch thi tuyển bổ nhiệm Kiểm sát viên các ngạch năm 2018

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Kế hoạch 51/KH-VKSTC tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2018.

 

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thống nhất  việc thi tuyển bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp, sơ cấp năm 2018 thi môn chuyên ngành với hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

  • Hình thức: Thi viết 180 phút và trắc nghiệm 60 phút.

  • Thời gian tổ chức thi và ôn thi: Dự kiến Kì I vào tháng 6/2018, Kỳ II vào tháng 12/2018.

  • Địa điểm: Tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đối với ứng viên của các tỉnh từ Quảng Trị trở ra; tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh đối với ứng viên của các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào.

Xem thêm quy định về điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tại Kế hoạch 51/KH-VKSTC được ban hành ngày 02/5/2018.

Gởi câu hỏi

756