Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2030

Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2030
Bảo Ngọc

Ngày 14/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1515/QĐ-TTg về kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành các công việc cụ thể sau:

- Tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ;

- Hoàn thành tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể;

- Cơ bản kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước.

- Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định mẫu ADN được khoảng 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ;

- Phấn đấu xác minh, kết luận 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Từ năm 2031 trở đi, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đồng thời, tiếp tục xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Quyết định 1515/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 14/9/2021.

Gởi câu hỏi

1

Văn bản liên quan