Kế toán viên cao cấp không buộc phải có bằng TN lý luận chính trị

Kế toán viên cao cấp không buộc phải có bằng TN lý luận chính trị
Thanh Lâm

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Theo đó, quy định chức danh Kế toán viên cao cấp có yêu cầu trình độ chính trị như sau: “Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền”.

Đây là nội dung mới đáng chú ý của Thông tư 77/2019/TT-BTC. Bởi trước đó, theo Điểm b Khoản 4 Điều 3 Thông tư 09/2010/TT-BNV thì trình độ kế toán viên cao cấp chỉ quy định bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nhưng thời gian tới có thể được thay thế bằng một trong các giấy tờ khác tương đương như:

  • Giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương của cơ quan có thẩm quyền, hoặc;

  • Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, hoặc;

  • Bằng cử nhân chính trị.

Nội dung chi tiết xem tại Thông tư 77/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Gởi câu hỏi

652

Văn bản liên quan