Kết thúc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vào ngày 14/3/2021

Kết thúc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vào ngày 14/3/2021
Lê Hải

Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử được ban hành ngày 18/01/2021.

Theo đó, thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 được quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG. Cụ thể, thời hạn nhận hồ sơ là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14/3/2021. Riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021, Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Ngoài ra, Hội đồng bầu cử quốc gia còn ban hành kèm theo Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

  • Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội;

  • Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

  • Mẫu thẻ cử tri và mẫu giấy chứng nhận cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác;

  • Mẫu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội;

  • Mẫu phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân mỗi cấp;

Xem chi tiết tại: Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG, có hiệu lực từ ngày 18/01/2021.

Gởi câu hỏi

95

Văn bản liên quan