Khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 

Theo đó, chủ trương phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam cả về số lượng, chất lượng, là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế:

  • Thúc đẩy hình thành, phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có công nghệ hiện đại để làm nòng cốt, mũi nhọn phát triển kinh tế, cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ trong nước, nâng cao sức cạnh tranh với DN nước ngoài.
  • Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển mạnh khu vực DN chính thức có đăng ký, giảm dần và thu hẹp quy mô kinh doanh phi chính thức.
  • Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm cơ bản gánh nặng chi phí đối với DN, nhất là DN nhỏ và vừa;
  • Đổi mới cách thức quản lý và thái độ làm việc của cán bộ, công chức theo hướng hỗ trợ và phục vụ;  xử lý nghiêm các tiêu cực, nhũng nhiễu.
Gởi câu hỏi

766

Văn bản liên quan