Khen thưởng người có thành tích tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Đây là nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 61/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017 được tổ chức vào ngày 03-04/7/2017.

 

Theo đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như:

  • Xem xét, đề xuất hình thức khen thưởng, ghi nhận công lao, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ;
  • Giải quyết nhanh hồ sơ về chế độ, chính sách cho người cho công còn tồn đọng;
  • Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, người có thu nhập thấp ở đô thị.
  • Công bố rộng rãi cho Nhân dân về mức độ an toàn hải sản tầng đáy biển của 04 tỉnh miền Trung trong tháng 8/2017.
  • Phấn đấu năm 2017 thu hút từ 13-15 triệu khách du lịch quốc tế.

Xem chi tiết Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 11/6/2017. 

Gởi câu hỏi

396

Văn bản liên quan