Khi đóng dấu lên chữ ký, dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía trái

Khi đóng dấu lên chữ ký, dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía trái
Lê Vy

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1032/QĐ-BNV về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ.

Theo đó, tại Điều 31 Quyết định 1032/QĐ-BNV quy định về việc sử dụng con dấu như sau:

  • Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu màu đỏ theo quy định;

  • Khi đóng dấu lên chữ ký, dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái;

  • Việc đóng dấu lên các phụ lục kèm theo văn bản chính thực hiện theo quy định và dấu được đóng lên trang đầu, trùm lên một phần tên Bộ Nội vụ, hoặc tên của phụ lục;

  • Dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy; mỗi dấu đóng tối đa 05 tờ văn bản.

Bên cạnh đó, cũng theo Quyết định này, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan được sử dụng để ký số các văn bản điện tử do Bộ Nội vụ và bản sao từ văn bản giấy sang văn bản điện tử theo quy định tại Phụ lục I Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Chi tiết xem tại Quyết định 1032/QĐ-BNV được ban hành ngày 01/12/2020.

Gởi câu hỏi

178

Văn bản liên quan