Khoán 2 triệu đồng cho DN quốc phòng dạy tiếng Việt cho bạn Lào

Khoán 2 triệu đồng cho DN quốc phòng dạy tiếng Việt cho bạn Lào
Thanh Nhã

Đây là nội dung mới được đề cập tại Thông tư 02/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với khu kinh tế quốc phòng.

 

Theo đó, DN nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng làm nhiệm vụ thực hiện các Đề án hợp tác xây dựng cụm bản phát triển trên đất Lào (gọi tắt là địa bàn C) được hỗ trợ tài chính trong các hoạt động sau:

  • Dạy tiếng Việt cho Bạn với mức khoán 12 triệu đồng/người/năm;

  • Hỗ trợ sinh hoạt phí đi công tác nước ngoài cho lao động thuộc biên chế;

  • Kinh phí ban đầu xây dựng trường lớp, mua sắm bàn, ghế và đồ dùng dạy học tối đa là 200 triệu đồng/lớp hoặc 30 triệu đồng/lớp/năm trong trường hợp thay thế, bổ sung do hư hỏng.
    (Hiện hành quy định mức hỗ trợ tương ứng là 100 triệu đồng/lớp hoặc 10 triệu đồng/lớp/năm);

  • Kinh phí đầu tư, trang bị vật chất lần đầu để duy trì bệnh viện, bệnh xá tối đa từ 400 - 500 triệu đồng/1 bệnh xá, tùy quy mô bệnh xá (hiện hành không quy định mức chi cụ thể).

Xem thêm mức hỗ trợ khác tại Thông tư 02/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/02/2018, bãi bỏ Thông tư 97/2005/TT-BTCThông tư 126/2009/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

250

Văn bản liên quan