Khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại

Khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại
Toàn Trung

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

Theo đó, khoảng cách an toàn từ trang trại chăn nuôi đến khu vực xung quanh được quy định như sau:

  • Khoảng cách từ trang trại quy mô nhỏ đến khu tập trung xử lý chất thải, khu dân cư tối thiểu 100m; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng tối thiểu 150m;

  • Khoảng cách từ trang trại quy mô vừa đến khu tập trung xử lý chất thải, khu dân cư tối thiểu 200m; trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu 300m;

  • Khoảng cách từ trang trại quy mô lớn đến khu tập trung xử lý chất thải, khu dân cư tối thiểu 400m; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng tối thiểu 500m.

Trong đó, khoảng cách tối thiểu được xác định là khoảng cách ngắn nhất từ chuồng nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi đến tường rào hoặc ranh giới của đối tượng chịu ảnh hưởng.

Nội dung chi tiết xem tại Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 15/01/2020.

Gởi câu hỏi

324

Văn bản liên quan