Không áp dụng Thông tư 84/2017/TT-BTC đối với cửa hàng miễn thuế

Không áp dụng Thông tư 84/2017/TT-BTC đối với cửa hàng miễn thuế
Ly Ly

Đây là hướng dẫn đáng chú ý của Tổng cục Hải quan tại Công văn 8006/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 84/2017/TT-BTC.

 

Theo đó, các cửa hàng miễn thuế không có quy định về nơi kiểm tra hàng hóa, nơi lắp đặt thiết bị kiểm tra giám sát hải quan, kho chứa tang vật vi phạm thì không cần dẫn chiếu đến Thông tư 84/2017/TT-BTC.

Ngoài ra, Công văn 8006 còn hướng dẫn một số vấn đề như:

  • Về nơi kiểm tra hàng hóa: áp dụng Khoản 2 Điều 5 quy định về nơi kiểm tra hàng hóa đối với loại hình địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung.
  • Về kho chứa tang vật vi phạm: đối với các chủng loại hàng hóa đặc thù (như hàng đông lạnh, hàng tươi sống…) khi lưu giữ trong kho tang vật vi phạm cần được duy trì bảo quản ở trạng thái như hàng gửi kho.
  • Về đối tượng áp dụng: Thông tư 84 có hiệu lực thi hành đối với các kho bãi, địa điểm đã được cấp quyết định công nhận trước khi Thông tư 84 có hiệu lực.

Công văn 8006/TCHQ-GSQL được ban hành ngày 08/12/2017.

Gởi câu hỏi

275

Văn bản liên quan