Không cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho CBCC có điểm bài kiểm tra dưới 5

Không cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho CBCC có điểm bài kiểm tra dưới 5
Thủy Phú

Mới đây, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2018/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

 

Theo đó, CBCCVC tham gia khóa bồi dưỡng chỉ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi có đủ các điều kiện sau:

  • Tham gia học tập đầy đủ chương trình bồi dưỡng;

  • Có đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, khóa luận, đề án của chương trình bồi dưỡng và điểm của các bài kiểm tra, khóa luận,… phải đạt từ 05 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 10);

  • Chấp hành quy chế, nội quy học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và các quy định pháp luật về bồi dưỡng CBCCVC.

Chứng chỉ bồi dưỡng được cấp 01 lần cho học viên hoàn thành khóa học. Trường hợp đã cấp nhưng phát hiện có sai sót do lỗi của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì cơ sở đó có trách nhiệm cấp lại cho học viên.

Trường hợp chứng chỉ bị mất, hư hỏng thì cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học. Giấy này có giá trị sử dụng như chứng chỉ bồi dưỡng.

Xem thêm Thông tư 01/2018/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

Gởi câu hỏi

283

Văn bản liên quan