Không chuyển đổi công tác với người còn thời gian làm việc dưới 18 tháng

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, định kỳ, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này sẽ không áp dụng với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Ngoài ra, Nghị định 59 còn đưa ra 04 trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, cụ thể:

  • Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật;

  • Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử;

  • Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái;

  • Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

Xem chi tiết tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/08/2019.

Gởi câu hỏi

396

Văn bản liên quan