Không để lương thực, thực phẩm trong kho tài liệu của thư viện

Không để lương thực, thực phẩm trong kho tài liệu của thư viện
Hải Thanh

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

Theo đó, Thông tư này quy định những yêu cầu cơ bản trong bảo quản phục chế tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện như sau:

  • Bảo đảm vệ sinh và an toàn lao động khi thực hiện bảo quản phục chế; khi di chuyển tài liệu phải dùng cả hai tay; không mang, đeo đồ trang sức trong lúc làm việc;

  • Trong quá trình phục chế tài liệu phải sử dụng bút chì, không sử dụng bút mực, không cầm bút trên tay hay cài bút sau tai khi quan sát tài liệu;

  • Thường xuyên vệ sinh máy móc, dụng cụ làm việc; sử dụng nguyên vật liệu thích hợp trong bảo quản phục chế;

  • Không sử dụng nguyên vật liệu có chứa chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường trong quá trình bảo quản phục chế;

  • Không để lương thực, thực phẩm trong kho tài liệu.

Chi tiết xem tại Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL, có hiệu lực từ 09/7/2020.

Gởi câu hỏi

168

Văn bản liên quan