Không được hủy vé xổ số điện toán dưới dạng điện tử khi đã mua

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

 

Theo đó, về hủy vé xổ số điện toán đã mua trước giờ quay số mở thưởng được quy định như sau:

  • Vé xổ số điện toán được phân phối thông qua điện thoại cố định, điện thoại di động, internet thì người tham gia dự thưởng không được hủy vé xổ số điện toán đã mua;

  • Đối với các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận và xổ số tự chọn số theo dãy số thì được hủy vé xổ số tự chọn số điện toán đã mua thông qua thiết bị đầu cuối tại nơi mua vé chậm nhất là ba mươi (30) phút trước thời điểm quay số mở thưởng;

  • Đối với sản phẩm xổ số tự chọn số quay số nhanh: Người tham gia dự thưởng không được hủy vé xổ số điện toán đã mua.

Vé xổ số tự chọn số điện toán đã hủy không còn giá trị lĩnh thưởng.

Chi tiết xem tại Thông tư 36/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 01/8/2019, bãi bỏ Thông tư 136/2013/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

348

Văn bản liên quan