Không kéo dài HĐLĐ làm chuyên môn quá 12 tháng với giáo viên, VC y tế

Không kéo dài HĐLĐ làm chuyên môn quá 12 tháng với giáo viên, VC y tế
Lan Anh

Nội dung này được đề cập tại Nghị quyết 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do Chính phủ ban hành ngày 3/7/2020.

Theo đó, để giải quyết khó khăn trước mắt cho Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm thực hiện chủ trương “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, “có bệnh nhân thì phải có viên chức y tế” Chính phủ yêu cầu quán triệt thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TWNghị quyết 08/NQ-CP.

Hằng năm, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức tuyển dụng để thay thế cho giáo viên và viên chức y tế còn thiếu, đảm bảo đủ số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao. Không để kéo dài hợp đồng lao động làm chuyên môn quá 12 tháng đối với vị trí việc làm giáo viên và viên chức y tế. Đồng thời, đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập phải tăng mức trích lập vào quỹ phúc lợi đủ để giải quyết chế độ, chính sách cho một số HĐLĐ khi chấm dứt.

Đối với cấp mầm non, tiểu học vùng KTXH khó khăn, phải đảm bảo bố trí đủ giáo viên dạy 02 buổi/ngày theo quy định.

Chi tiết xem tại: Nghị quyết 102/NQ-CP ban hành ngày 3/7/2020.

Gởi câu hỏi

330

Văn bản liên quan