Không khuyến khích dự án FDI sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô quy mô nhỏ

Không khuyến khích dự án FDI sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô quy mô nhỏ
Thu Ba

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ cụ thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đề ra tại Nghị quyết này là ban hành các quy định và tiêu chí về thu hút đầu tư FDI, trong đó:

  • Có tính đến quy hoạch không gian lãnh thổ, ngành nghề thu hút đầu tư; phân cấp thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có dự án đầu tư nước ngoài tránh chồng chéo trùng lặp, đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các địa phương và vùng kinh tế lãnh thổ;

  • Không khuyến khích cấp phép các dự án FDI sản xuất các linh kiện và phụ tùng có quy mô nhỏ, hàm lượng công nghệ thấp, sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.

Ngoài ra, Nghị quyết 115 cũng quy định cụ thể các nhiệm vụ của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, NHNN Việt Nam, Bộ TTTT, Bộ TNMT, Bộ KHCN, Bộ LĐTBXH, Bộ GTVT, Bộ Nội vụ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chi tiết xem tại Nghị quyết 115/NQ-CP được ban hành ngày 06/8/2020.

Gởi câu hỏi

134

Văn bản liên quan