Không sử dụng khoản vay tiêu dùng 100 triệu để mua ôtô

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

 

Theo đó, công ty tài chính được phép cho khách hàng là cá nhân vay bằng đồng Việt Nam với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tối đa là 100 triệu đồng. Đặc biệt:

  • Mức tổng dư nợ quy định trên không áp dụng cho vay tiêu dùng để mua ôtô; và
  • Sử dụng ôtô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó theo quy định pháp luật.

Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng áp dụng cho việc mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ sau:

  • Mua phương tiện đi lại, đồ dùng, trang thiết bị gia đình;
  • Chi phí học tập, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể dục, thể thao;
  • Chi phí sửa chữa nhà ở.

Các hợp đồng cho vay tiêu dùng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng.

Thông tư 43/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2017.

Gởi câu hỏi

237

Văn bản liên quan