Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS, HC

Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS, HC
Thanh Lâm

Mới đây, VKSNDTC đã ban hành Hướng dẫn 03/HD-VKSTC hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020.

Theo đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm sát THADS, HC năm 2020, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể được đề ra, đơn cử:

  • Chú trọng các hoạt động kiểm sát mang tính chất thường xuyên như: Kiểm sát việc chuyển giao bản án, quyết định của TAND cho Cơ quan THADS; kiểm sát 100% đối với việc ra quyết định THA;…

  • Tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo;

  • Kiểm sát chặt chẽ việc kiểm sát khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS, HC;

  • Tăng cường thực hiện quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ hoặc yêu cầu tự kiểm tra, thông báo kết quả khi xét thấy có dấu hiệu vi phạm để kiểm sát, chú trọng các vi phạm trong việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để bảo đảm THA;

  • Trực tiếp xác minh việc THA bị khiếu nại, tố cáo khi thấy cần thiết;

Chí tiết xem thêm tại: Hướng dẫn 03/HD-VKSTC có hiệu lực từ 03/01/2020.

Gởi câu hỏi

251

Văn bản liên quan