Kỹ thuật trình này nội dung và hình thức của VBQPPL

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 quy định thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước và VBQPPL liên tịch.

 

Theo đó, việc trình bày VBQPPL phải tuân thủ một số yêu cầu. Đơn cử như:

Về nội dung:

  • Ngôn ngữ dùng trong văn bản là tiếng Việt. Chỉ sử dụng từ viết tắt trong trường hợp thật cần thiết và phải giải thích nội dung của từ đó tại lần sử dụng đầu tiên của văn bản;
  • Số trong văn bản phải thể hiện bằng số Ả Rập, trừ khóa Quốc hội, số thứ tự của phần, chương thể hiện bằng số La Mã.

Về hình thức:

  • Quốc hiệu; tiêu ngữ; tên cơ quan ban hành; số, ký hiệu văn bản, tên văn bản trình bày theo đúng chuẩn về cỡ chữ, kiểu chữ;
  • Sử dụng phông chữ tiếng Việt, kiểu chữ Times New Roman của bộ mã ký tự Unicode theo TCVN 6909:2001.

Ngoài ra, đính kèm Nghị quyết còn có Phụ lục hướng dẫn trình bày 17 mẫu VBQPPL.

Xem chi tiết Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 20/5/2017.

 

Gởi câu hỏi

348

Văn bản liên quan