Kỹ thuật viên xét nghiệm có thể ký kết quả xét nghiệm

Kỹ thuật viên xét nghiệm có thể ký kết quả xét nghiệm
Kim Linh

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư 49/2018/TT-BYT đã được Bộ Y tế ký ban hành ngày 28/12/2018 hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

 

Theo đó, kỹ thuật viên xét nghiệm là người có trình độ đại học trở lên ngoài các nhiệm vụ thực hiện theo quy định hiện hành còn đảm nhiệm thêm việc ký kết quả xét nghiệm trong phạm vi được phân công, đồng thời thực hiện:

  • Kiểm tra lại kết quả xét nghiệm trong phạm vi được phân công;

  • Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu;

  • Tham gia hỗ trợ kỹ thuật, quản lý chất lượng xét nghiệm cho tuyến dưới;

  • Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa;

  • Chuẩn bị dụng cụ và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động xét nghiệm;

  • Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV.

Xem thêm Thông tư 49/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/3/2019, bãi bỏ các mục 17, 26, 39, 40, 41, 45, 56 và 69 tại Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997.

Gởi câu hỏi

779

Văn bản liên quan