Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội năm 2020 tại NHCS là 4,8%/năm

Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội năm 2020 tại NHCS là 4,8%/năm
Hải Thanh

Ngày 13/08/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg năm 2020 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Như vậy, so với năm 2019, lãi suất cho vay ưu đãi trong năm 2020 vẫn được duy trì ở mức 4,8%/năm.

Chi tiết xem tại Quyết định 1232/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 13/08/2020.

Gởi câu hỏi

212

Văn bản liên quan