Lao động huyện nghèo được vay đến 100% chi phí HĐ làm việc ở nước ngoài

Lao động huyện nghèo được vay đến 100% chi phí HĐ làm việc ở nước ngoài
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung cơ bản được quy định tại Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

 

Theo đó, NLĐ có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo sẽ được hỗ trợ cho vay không bảo đảm tối đa đến 100% chi phí NLĐ đóng theo HĐ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đã ký với DN, tổ chức sự nghiệp.

Trong đó, NLĐ thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo, còn NLĐ khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn theo quy định này.

Lưu ý, thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong HĐ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài ký giữa NLĐ với DN, tổ chức sự nghiệp theo quy định.

Quyết định 27/2019/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2019 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020.

Gởi câu hỏi

148

Văn bản liên quan