Lập dữ liệu về xuất khẩu lao động trên internet từ 12/02/2018

Lập dữ liệu về xuất khẩu lao động trên internet từ 12/02/2018
Duy Thịnh

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

Theo đó, các đơn vị và doanh nghiệp liên quan đến việc xuất khẩu lao động phải cập nhật các thông tin về xuất khẩu lao động lên địa chỉ website csdl.dolab.gov.vn.

Nội dung phải cập nhật bao gồm:

  • Thông tin cá nhân của người lao động;

  • Thông tin về quá trình đào tạo, làm việc ở nước ngoài, kết thúc hợp đồng của người lao động;

  • Thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp về xuất khẩu lao động có thể thực hiện các thủ tục như cấp, đổi, cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động ở địa chỉ website đã nêu ở trên.

Nội dung chi tiết xem tại Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

Gởi câu hỏi

484

Văn bản liên quan