Lệ phí cấp mới thẻ Căn cước công dân năm 2017 là 30.000 đồng

Đây là điểm mới đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 256/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

 

Theo đó, các đối tượng sau đây phải đóng lệ phí 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân từ ngày 01/01/2017:

  • Công dân từ 16 tuổi trở lên làm thủ tục cấp mới thẻ Căn cước công dân (thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí theo quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 170/2015/TT-BTC);
  • Đổi thẻ Căn cước công dân khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi (thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí theo quy định hiện hành tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 170/2015/TT-BTC);
  • Chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân (thuộc đối tượng được miễn lệ phí theo quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 170/2015/TT-BTC);

Xem thêm các trường hợp được miễn lệ phí tại Thông tư 256/2016/TT-BTC, thay thế Thông tư 170/2015/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

664

Văn bản liên quan