Lịch biểu phát hành trái phiếu theo phương thức đấu thầu và bảo lãnh

Lịch biểu phát hành trái phiếu theo phương thức đấu thầu và bảo lãnh
Thanh Lâm

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 111/2018/TT-BTC hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước.

 

Theo đó, trường hợp phát hành trái phiếu theo phương thức đấu thầu hoặc bảo lãnh thì ngày tổ chức phát hành trái phiếu là ngày thứ Tư trong tuần phát hành.

Việc phát hành vào các ngày khác được Kho bạc Nhà nước quyết định căn cứ theo kế hoạch phát hành công cụ nợ Chính phủ, nhu cầu huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và nhu cầu quản lý ngân quỹ.

Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu là ngày làm việc liền kề sau ngày tổ chức phát hành. Trước ngày 31/12 hằng năm, Kho bạc Nhà nước thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán lịch biểu dự kiến phát hành để làm căn cứ triển khai thực hiện.

Xem chi tiết tại Thông tư 111/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Gởi câu hỏi

213

Văn bản liên quan