Luật quản lý thuế 2019: Bổ sung thêm nội dung quản lý thuế

Luật quản lý thuế 2019: Bổ sung thêm nội dung quản lý thuế
Thu Ba

Ngày 13/6/2019, Quốc hội đã ban hành Luật Quản lý thuế 2019 điều chỉnh việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo đó, Luật này đã bổ sung thêm một số nội dung quản lý thuế so với Luật Quản lý thuế 2006, tổng cộng có 11 nội dung quản lý thuế sẽ áp dụng kể từ 01/7/2020, cụ thể:

 • Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế.

 • Hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế.

 • Khoanh tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; miễn tiền chậm nộp, tiền phạt; không tính tiền chậm nộp; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ.

 • Quản lý thông tin người nộp thuế.

 • Quản lý hóa đơn, chứng từ.

 • Kiểm tra thuế, thanh tra thuế và thực hiện biện pháp phòng, chống, ngăn chặn vi phạm pháp luật về thuế.

 • Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

 • Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế.

 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế.

 • Hợp tác quốc tế về thuế.

 • Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Chi tiết xem tại Luật Quản lý thuế 2019, có hiệu lực từ 01/7/2020.

Gởi câu hỏi

152

Văn bản liên quan