Luật Thư viện 2019: Tổ chức mạng lưới thư viện từ ngày 01/7/2020

Luật Thư viện 2019: Tổ chức mạng lưới thư viện từ ngày 01/7/2020
Lan Anh

Mới đây, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thư viện số 46/2019/QH14 tại kỳ họp thứ 8, ngày 21/11/2019.

Theo đó, mạng lưới thư viện được tổ chức theo mô hình thư viện công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu được tổ chức theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập hoặc thư viện ngoài công lập do tổ chức, cá nhân hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và bao gồm các loại như sau:

  • Thư viện Quốc gia Việt Nam;

  • Thư viện công cộng;

  • Thư viện chuyên ngành;

  • Thư viện lực lượng vũ trang nhân dân;

  • Thư viện cơ sở giáo dục đại học (thư viện đại học);

  • Thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác;

  • Thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng;

  • Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

Chi tiết xem tại Luật Thư viện 2019 có hiệu lực ngày 01/07/2020. Pháp lệnh Thư viện 31/2000/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Gởi câu hỏi

164

Văn bản liên quan