Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn cho DN ảnh hưởng Covid-19

Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn cho DN ảnh hưởng Covid-19
Lê Hải

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 245/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ưong và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đồng ý cho các DN sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (DN có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/06/2020.

Nếu sau thời điểm này dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và DN còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến 31/12/2020.

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ưong và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn phải nghiêm túc thực hiện và báo cáo tình hình vào ngày 10 hàng tháng về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính).

Xem chi tiết tại Công văn 245/TLĐ ban hành ngày 18/3/2020.

Gởi câu hỏi

191

Văn bản liên quan