Lưu ý 04 biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

Lưu ý 04 biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
Hải Thanh

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 5210/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các Sở GDĐT; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trường trung cấp sư phạm nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

  • Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong trường học. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết. Thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế;

  • Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng,...;

  • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, dạy và học. Thực hiện nghiêm túc việc cài đặt, triển khai ứng dụng (App) “An toàn COVID";

Xem chi tiết tại: Công văn 5210/BGDĐT-GDTC ban hành ngày 02/12/2020.

Gởi câu hỏi

52

Văn bản liên quan