Mã số của toàn bộ khoản thu NSNN ngành Hải quan trong năm 2018

Mã số của toàn bộ khoản thu NSNN ngành Hải quan trong năm 2018
Duy Thịnh

Công văn 8517/TCHQ-TXNK vừa được Tổng Cục hải quan ban hành nhằm hướng dẫn cho Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW thực hiện Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

 

Theo đó, Tổng cục Hải quan thông báo Hệ thống mục lục NSNN tương ứng với từng khoản thu của cơ quan Hải quan, đơn cử một vài khoản thu như:

  • Thuế GTGT hàng nhập khẩu: Mã số tiểu mục 1702;

  • Thuế TTĐB hàng nhập khẩu: Mã số tiểu mục 1751;

  • Thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu: Mã số tiểu mục 1851 và 1901;

  • Thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam: Mã số mục 1950;

  • Thuế bảo vệ môi trường: Mã số mục 2000;

  • Phí hải quan: Mã số tiểu mục 2663;

  • Tiền chậm nộp thuế GTGT từ hàng nhập khẩu: Mã số tiểu mục 4928;

  • Tiền chậm nộp thuế TTĐB hàng nhập khẩu: Mã số tiểu mục 4932.

  • ...

Xem thêm mã số các khoản thu khác tại Công văn 8517/TCHQ-TXNK có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

3,317

Văn bản liên quan