Miễn tiền thuê đất cho dự án xây dựng trong Khu kinh tế

Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định 35/2017/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao có hiệu lực áp dụng từ ngày 20/6/2017.

 

Theo đó, miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn thuê đối với một số dự án đầu tư xây dựng (XD) trong Khu kinh tế như:

  • Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư;
  • Dự án đầu tư XD nhà ở cho công nhân;
  • Đất XD công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công;
  • Đất XD trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe (kể cả khu bán vé, khu quản lý điều hành, khu phục vụ công cộng) phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng;
  • Đất XD công trình cấp nước, gồm: khai thác, xử lý nước, đường ống và công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước và các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước.

Nghị định 35/2017/NĐ-CP bãi bỏ:

Gởi câu hỏi

505

Văn bản liên quan