Mở rộng đối tượng cách ly tại nhà phòng chống dịch Covid-19

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 879/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19" .

Theo đó, đối tượng cách ly bao gồm:

  • Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định;

  • Người thuộc đối tượng cách ly tập trung có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

  • Các đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và tùy theo diễn biến cụ thể của dịch bệnh Bộ Y tế tiếp tục hướng dẫn.

Trước đó, theo Quyết định 345/QĐ-BYT năm 2020 chỉ thực hiện cách ly tại nhà đối với những người sống cùng nhà, nơi lưu trú, cùng nơi làm việc, cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui chơi; tiếp xúc gần trong vòng 2 mét; ngồi cùng hàng hoặc trước sau 2 hàng ghế trên cùng chuyến xe/toa tàu/máy bay với trường hợp bệnh và cách ly tại nhà đối với người từng đi qua Trung Quốc.

Chi tiết xem tại Quyết định 879/QĐ-BYT năm 2020 ban hành ngày 12/3/2019.

Gởi câu hỏi

334

Văn bản liên quan