Mới: Đơn vị quản lý chợ phải tổ chức mua hàng theo quy định 01 chiều

Mới: Đơn vị quản lý chợ phải tổ chức mua hàng theo quy định 01 chiều
Bảo Ngọc

Ngày 21/7/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn hỏa tốc 5858/BYT-MT về việc hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg.

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn phòng chống dịch tại các chợ đối với đơn vị quản lý chợ như sau:

- Có kế hoạch/phương án phòng chống dịch COVID-19 cho chợ, trong đó, quy định rõ người chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện, nội dung cần triển khai; người chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát; kinh phí đảm bảo thực hiện. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh phương án cho phù hợp.

- Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chợ.

- Thực hiện ký cam kết với chính quyền địa phương về việc thực hiện, tuân thủ các quy định, khuyến cáo về phòng chống dịch.

- Tổ chức mua hàng tại chợ theo quy định một chiều (chiều vào, chiều ra khác nhau).

- Tạo mã QR điểm kiểm dịch tại cửa vào chợ, cung cấp đầy đủ khẩu trang và yêu cầu NLĐ/làm việc, người bán hàng, khách hàng phải khai báo y tế qua quét mã QR điểm kiểm dịch hoặc trên ứng dụng VHD hoặc khai trên giấy hàng ngày vào chợ, thực hiện 5K đặc biệt luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn theo quy định…

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021.

Gởi câu hỏi

200