Một số giải pháp phát triển bứt phá kinh tế Vùng KTTĐ phía Nam

Một số giải pháp phát triển bứt phá kinh tế Vùng KTTĐ phía Nam
Hải Thanh

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 207/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Vùng KTTĐ phía Nam phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển bứt phá và bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

  • Xây dựng Đề án về cơ chế đặc thù vùng, bao gồm cả vấn đề ngân sách cho Vùng KTTĐ, trong đó có Vùng KTTĐ phía Nam, đảm bảo tính toàn diện, phù hợp đặc trưng của Vùng KTTĐ, tạo điều kiện cho Vùng KTTĐ phía Nam tăng tốc, phát triển bền vững;

  • Tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn cho vay dự án PPP trong lĩnh vực giao thông và các dự án hạ tầng quan trọng, cấp bách khác;

  • Lập Đề án chi tiết kết nối kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, lan tỏa, tạo liên kết vùng (các công trình kết nối khu công nghiệp, khu chế xuất, trục hướng tâm, vành đai, các đường kết nối cảng biển và hành lang vận tải quốc tế);

Chi tiết xem tại Thông báo 207/TB-VPCP, có hiệu lực từ 18/6/2020.

Gởi câu hỏi

185

Văn bản liên quan