Mức chi kiểm định chất lượng, công nhận đạt chuẩn QG với cơ sở giáo dục

Mức chi kiểm định chất lượng, công nhận đạt chuẩn QG với cơ sở giáo dục
Bảo Ngọc

Ngày 12/7/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 56/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng đối với cơ sở giáo dục thường xuyên.

Theo đó, quy định việc chi tiền công cho thành viên đoàn đánh giá ngoài như sau:

- Chi tiền công nghiên cứu hồ sơ đánh giá, viết báo cáo sơ bộ: tối đa 1.000.000 đồng/người/báo cáo.

- Chi tiền công trong thời gian làm việc tập trung nghiên cứu hồ sơ đánh giá: tối đa 200.000 đồng/người/ngày.

- Chi tiền công thực hiện trong thời gian khảo sát chính thức tại cơ sở giáo dục: tối đa 200.000 đồng/người/ngày.

Ngoài ra, chi xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài theo mức khoán tối đa 2.000.000 đồng/báo cáo theo sản phẩm cuối cùng.

Chi hội nghị, hội thảo, chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác cho các thành viên đoàn đánh giá ngoài theo Thông tư 40/2017/TT-BTC.

Thông tư 56/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/9/2021 và thay thế Thông tư liên tịch 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT.

Gởi câu hỏi

55