Mức chi mới cho người trực cháy và người tham gia chữa cháy

Mức chi mới cho người trực cháy và người tham gia chữa cháy
Lê Trang

Ngày 27/12/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

Theo đó, mức chi cho người trực cháy và người tham gia chữa cháy sẽ khác nhau đối với người hưởng lương từ NSNN và người không hưởng lương từ NSNN, cụ thể mức chi như sau:

Đối với người hưởng lương từ NSNN:

  • Được hưởng chế độ theo tại Khoản 2 Nghị định 30/2017/NĐ-CP;

  • Trường hợp được huy động làm nhiệm vụ trực cháy rừng ngoài giờ làm việc, được thanh toán tiền làm thêm giờ theo quy định.

Đối với người không hưởng lương từ NSNN:

  • Người được huy động tham gia chữa cháy rừng: Được hưởng trợ cấp ngày công lao động thấp nhất bằng 0,1 lần mức lương cơ sở. Nếu tham gia chữa cháy rừng từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau được tính gấp đôi;

  • Người canh phòng trực cháy rừng: Rừng do UBND xã trực tiếp quản lý, thực hiện theo Khoản 1 Điều 3 Quyết định 07/2012/QĐ-TTg. Trường hợp rừng do tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, chủ rừng tự quyết định chi trả theo hợp đồng.

Xem chi tiết tại: Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Gởi câu hỏi

617

Văn bản liên quan