Mức điều chỉnh tiền lương đóng BHXH áp dụng trong năm 2018

Ngày 29/12/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

 

Theo đó, mức điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH của năm 2018 là 1,00; đối với các năm khác thì áp dụng mức điều chỉnh tương ứng theo bảng 1 kèm theo Thông tư 32.

Lưu ý, mức điều chỉnh nêu trên được áp dụng từ ngày 01/01/2018 đối với các đối tượng như sau:

  • NLĐ hưởng lương từ Nhà nước tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đi, hưởng BHXH 1 lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 1 lần từ 01/01/2018 - 31/12/2018;

  • NLĐ đóng BHXH theo tiền lương do NSDLĐ quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, BHXH 1 lần hoặc bị chết mà nhân thân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ 01/01/2018 - 31/12/2018;

Xem chi tiết mức điều chỉnh của các năm khác tại Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.

Gởi câu hỏi

2,571

Văn bản liên quan