Mức đóng BHXH bắt buộc từ 01/6/2017

Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (gọi tắt là Quỹ).

 

Theo đó, hằng tháng người sử dụng lao động đóng BHXH vào Quỹ cho các đối tượng là người lao động (NLĐ) quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, với mức đóng như sau:

  • 0,5% trên mức lương cơ sở đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
  • 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ là các đối tượng còn lại, trừ người giúp việc gia đình.

Như vậy, so với hiện hành, mức đóng BHXH mới đã giảm đi một nửa.

Tùy vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ mà mức đóng trên có thể được điều chỉnh từ ngày 01/01/2020.

Nghị định 44/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/6/2017. Riêng NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng - dưới 03 tháng thì mức đóng áp dụng từ ngày 01/01/2018. 

Gởi câu hỏi

1,659

Văn bản liên quan