Tiếp tục giảm mức lãi suất tiền gửi tối đa tại chi nhánh NH nước ngoài

Tiếp tục giảm mức lãi suất tiền gửi tối đa tại chi nhánh NH nước ngoài
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1729/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Cụ thể, từ ngày 01/10/2020, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Thông tư 07/2014/TT-NHNN như sau:

  • Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2%/năm;

  • Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,0%/năm (trước ngày 01/10/2020 là 4,25%/năm); riêng Quỹ tín dụng nhân dân và TCTC vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,5%/năm (trước ngày 01/10/2020 là 4,75%/năm).

Lưu ý: Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng VN có kỳ hạn phát sinh trước ngày 01/10/2020 được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi thì áp dụng lãi suất đối với tiền gửi như trên.

Chi tiết xem thêm tại Quyết định 1729/QĐ-NHNN có hiệu lực từ 01/10/2020, thay thế Quyết định 919/QĐ-NHNN ngày 12/5/2020.

Gởi câu hỏi

210