Mức phí thẩm định đủ điều kiện sản xuất và buôn bán phân bón

Mức phí thẩm định đủ điều kiện sản xuất và buôn bán phân bón
Ly Ly

Thông tư 14/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

 

Theo đó, kể từ ngày 26/03/2018, mức phí áp dụng trong thủ tục thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện để sản xuất và buôn bán phân bón được quy định cụ thể như sau (đơn vị tính vnđ):

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (trừ cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón):

  • Cấp mới: 6.000.000/lần/cơ sở;
  • Cấp lại: 2.500.000/lần/cơ sở.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón:

  • Cấp mới: 3.000.000/lần/cơ sở;
  • Cấp lại: 1.200.000/lần/cơ sở.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón:

  • Cấp mới: 500.000/lần/cơ sở;
  • Cấp lại: 200.000/lần/cơ sở.

Đồng thời, tại Thông tư 14 quy định bổ sung thêm Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là 2 tổ chức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

Thông tư 14/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/03/2018.

Gởi câu hỏi

965

Văn bản liên quan