Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư năm 2017

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 220/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.

 

Theo đó, mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư từ ngày 01/01/2017 chỉ còn 100.000 đồng/lần cấp (giảm 300.000 đồng so với quy định hiện hành).

Đồng thời, một số phí mới trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư được bổ sung như:

  • Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư: 800.000 đồng/lần;
  • Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam; phí thẩm định điều kiện hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam: 5.000.000 đồng/lần;
  • Phí thẩm định điều kiện gia hạn hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam, phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam: 3.000.000 đồng/lần;

Thông tư 220/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 02/2012/TT-BTC và Thông tư 118/2015/TT-BTC.

 

Gởi câu hỏi

2,208

Văn bản liên quan