Mức thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh từ 05/4/2021

Mức thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh từ 05/4/2021
Đức Thảo

Ngày 18/02/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.

Theo đó, tại Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định các mức thu phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh từ ngày 05/4/2021 như sau:

  • Phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh: 20.000 đồng/tờ khai;

  • Phí hải quan kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: 200.000 đồng/01 đơn;

  • Phí hải quan cấp sổ ATA: 1.000.000 đồng/sổ;

  • Phí hải quan cấp lại sổ ATA: 500.000 đồng/sổ;

  • Lệ phí đối với hàng hoá quá cảnh: 200.000 đồng/tờ khai;

  • Lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường bộ (gồm: ô tô, đầu kéo, máy kéo): 200.000 đồng/phương tiện;

  • Lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường thủy (gồm: tàu, ca nô, đầu kéo, xà lan): 500.000 đồng/phương tiện.

Thông tư 14/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/4/2021 và thay thế Thông tư 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

Gởi câu hỏi

91

Văn bản liên quan